Upphörande av verksamhet

Verksamheten upphör

På grund av Putins krig i Ukraina tvingas vi nu tyvärr helt avbryta vår reseverksamhet.
Vi tackar alla våra kunder för dessa 21 år.

Bo Sandberg
BaS International, 29 April 2022

Bas International AB - Travel and consulting